15. okt 2021

Velkommen til ny helgeb.net

Etter en ganske lang periode med inaktivitet på dette nettstedet, er jeg endelig klar med ny versjon! Fra i dag er helgeb.net en rendyrket nettside for fotografi og alt relatert, og jeg har en god del planer for hva jeg skal bruke den til fremover.

  1. Dette vil være plassen jeg viser mine nyeste bilder, som blir presentert på forsiden av helgeb.net.
  2. Jeg har en katalog av nesten 40,000 bilder tatt siden 2003 som trenger en opprydning og sortering, som jeg etterhvert vil legge inn i et arkiv av gamle bilder.
  3. Jeg lager tematiske merkelapper på bildene slik at de enkelt kan sorteres.
  4. For noen år siden skrev jeg en serie Grublerier rundt fotografering, som jeg kanskje har fått noen nye tanker rundt. I tillegg er det mulighet for at det dukker opp noen nye ting.
  5. Til slutt vil jeg også legge ut større samlinger av bilder fra lengre fototurer jeg har hatt, og forhåpentligvis vil ha i framtiden. Dette inkluderer mitt år på foto/friluftslivslinje på Øytun Folkehøgskole (nå Alta folkehøgskole).

Jeg gleder meg veldig til å se samlingen av bilder jeg har tatt de siste 15 årene, og håper på jeg fortsetter med dette i mangfoldige år fremover!