Fugleliv

Dette er en dynamisk side som vil få nye bilder lagt til etterhvert som jeg tar de ller graver de opp fra arkivet mitt.