Python

Dette innlegget ble skrevet i Random tidbits, av .

Ordet python er forbundet til mange forskjellige ting, alt etter hvilke referanser man har. Nokken tenker kanskje pytonslange. Andre forbinder det gjerne med Monty Python. Andre igjen, som meg, forbinder python med programmeringsspråket Python.

Python har en veldig artig sak. Han som en gang i tiden laga dette programmeringsspråket, måtte jo, som med det aller meste, sette opp en oversikt og lage en utredning om ka som er grunnlaget for og hovedtrekkene i det man prater om. For python sin del er dette et heller langt dokument. Men så var det en luring som heter Tim Peters som formet dette dokumentet til 20 aforismer, dessverre ble bare 19 av de skrevet ned. Vil man lese disse aforismene, som blir kalt The Zen of Python, kan men enten søke på nettet etter det. Men om man har python kan man lese det ved å finne et easter egg:

>>> import this
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *